Přihlášení

Vítejte

na stránkách Algologické laboratoře Katedry botaniky PřF UP. Tyto stránky nabízí kompletní informace ke studiu předmětů se zaměřením na algologii, výukové materiály, on-line konzultační službu a odkazy na pracoviště a literaturu s algologickým zaměřením. Stránky jsou rozděleny na veřejnou a neveřejnou část, do které se musíte nejdříve zaregistrovat.

 

 

Pravidla pro registraci webu

S ohledem na ochranu některých informací budou části webu pod heslem. Jedná se o výukové materiály, fotogalerie, kvalifikační práce nebo diskuzní fórum, kde bude probíhat elektronická konzultace se studenty. Pro přístup se musíte zaregistrovat. Při registraci využívejte jako kontaktní vaši školní adresu na "@upol.cz". Jako Jméno a Uživatelské jméno uveďte vaše jméno a příjmení. Všechny ostatní anonymní emailové účty budou zamítnuty!

Nyní se do provozu postupně uvádí fotogalerie.

V kategorii fórum jsou připravena témata pro on-line konzultace k jenotlivým předmětům, které vyučuje Algologická laboratoř.


Pro středoškolské studenty

Algologická laboratoř nabízí možnost účastnit se výzkumu sinic a řas jednomu středoškolskému studentovi (nejlépe konec kvinty/začátek sexty gymnázia) se zájmem o přírodní vědy a budoucí studium přírodních věd na PřF UP. Zahájení je možné od podzimu 2019. Kontakt: Doc. P. Hašler.