Přihlášení

Fottea

Algologická laboratoř zajišťuje vydávání časopisu Fottea, který je hlavním periodikem České algologické společnosti. Historie časopisu sahá do roku 1999, kdy Algologická sekce České botanické společnosti vydala sborník referátů z pracovní konference v Rožmberku nad Vltavou na téma "Řasy a prostředí" (editorky Aloisie Poulíčková a Alena Kočárková). Od roku 2001 se tento sborník začal vydávat pravidelně každý rok pod názvem Czech Phycology (editoři Aloisie Poulíčková, Eva Lelková, Miloslav Kitner). Po vzniku samostatné Algologické společnosti došlo ke změně počtu čísel v roce na dvě a kompletní změně stuktury vydávaného periodika, čímž byl v roce 2007 založen nový časopis pod názvem Fottea jako následovník sborníku České algologické společnosti Czech Phycology. Jméno časopisu bylo vybráno na počest jednomu z předních českých algologů Prof. RNDr. Bohuslavu Fottovi, DrSc. Časopis Fottea je zahrnutý do dovu základních vědeckých databází - Web of Science a Scopus. V současné době dosahuje impakt faktor 1,327 (2012). Časopis je mezinárodní. Publikační jazyk je anglický.