Přihlášení

Algologická laboratoř

Na Katedře botaniky PřF UP vznikla po roce 2000 výzkumná skupina, která se zabývá problematikou biologie nižších rostlin. Zahrnuje dva stálé zaměstnance, studenty doktorských, magisterských a bakalářských studijních programů. Vybavení a spolupráce laboratoře plně pokrývá požadavky moderní vědy na zpracování matriálu a analyzování získaných dat, včetně molekulárních analýz a elektronové mikroskopie. Algologická laboratoř se profiluje dvěmi základními směry:

  •       Výzkum biologie a ekologie sinic
  •       Výzkum biologie a ekologie rozsivek a krásivek

 

 

Alga team

Prof. RNDr. Aloisie Poulíčková, CSc.
vedoucí týmu

Doc. RNDr. Petr Hašler, PhD.
Mgr. Petr Dvořák, PhD.
Mgr. Petra Mazalová, PhD.

 

 

Sídlo: Katedra botaniky, Přírodovědecká fakutla UP, Šlechtitelů 11, Olomouc, 783 71